Bir Kimsenin Muhabbetini Kazanmak İçin

1-         Hz. Allah’a sürekli olarak o kişinin muhabbetini kazanmak için dua edilir.

2-         Kevser suresi tatlı bir şey üzerine harflerinin adedi kadar okunur. Okumaya başlamadan evvel niyet edilmesi gerekir. Okuma bittikten sonra evvela allah’a dua edilir. Sonrada  “”ey bu surenin hadimleri bu sure-i şerife hakkı için bu tatlıyı yiyen kimsenin kalbine falancaya karşı allah’ın izni ile muhabbet  ilga edin.”” Diye hadimlerinden yardım istenir.

 

3-         Bir miktar su veya tatlı üzerine başında niyet edilerek yasini şerif okunur. Her mübine gelindiği zaman okunan şey üzerine 10 defa  “ya vedüüüd  hu” diye nefes edilir. Sonunda dua ve hadimlerinden yardım istenerek matluba yedirilir.

 

 

4-         Bir kağıda iki adet resim çizilir. Yada sevmesi istenen kişilerin resmi yan yana konur. Veya çamur yahut balmumundan bir kız ve bir erkek heykeli yapılır.Resimlerin veya heykellerin göğüs hizasına erkek ve kızın adları ana adları ile beraber yazılır. Resimler bir daire içine alınıp 1000 defa “ya vedüd” denip her defasında sıcak nefesle hu diye üflenir. Ve sonunda dua edilip bu resimler yüksekçe bir yere görünecek şekilde asılır. Altınada “ey Allah’ın mahlukatı. Bunlar birbirine sevdalıdır” yazılır.

 

5-         Matlubun yanına varmadan evvel 19 defa “bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyun kayyumun hakemün adlün kuddüsün anetil vücuhu lil-hayyil- kayyum” okunup matlubun yanına varınca yüzüne karşı sıcak nefesle üflenir. Okuma ile üfleme arasında konuşma ve uzun yolculuk, veya başka bir meşguliyet olmamalıdır.

 

6-         Yine muhabbet mevzusunda kuranı kerimdeki muhabbetten bahseden ayetlerden istifade edilebilir. Şöyleki.  Bu ayetler harflerinin adedi kadar yahut 100 er defa okunmaya devam edilip dua edilerek hadimlerinden yardım istenir.

 

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir