Öğrenciler İçin

1-      Bir öğrenci derse girerken besmele ile 7 defa “Rabbi yessir, ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil-hayr” duasını okursa dersi kolay anlar, sınavı kolay geçer.

2-      Yine aynı konularda “Allâhümme-rzukna hıfzal murseliyn, ve ilhâmel enbiyâ-i ve fehmel evliyâ-i bi keremike yâ ekramel ekramiyn, ve bi rahmetike yâ erhamer-rahimiyn” duasını okumakda çok faideli ve tecrübe edilmiştir.

3-      2 numaradaki duayı 41 gece gece yarısından sonra 41 er defa okuyan kimse unutmayı unutur. Hafızası çok kuvvetli olur.

4-      Ders çalışmaya başlamadan evvel “Allahümme Yâ men teleccemel mütekebbiriyne bi licamı azametike sellim sellim Yâ Hâfız” duasını 11 defa okuyan kişi ezberlemek istediğini kolay ezberler ve zor unutur.

5-       Sınava girmeden önce 7 defa salatı nariye (bkz. Salavatı Şerifeler bölümü) okuyup dua eden kimse meleklerin ve ruhanilerin desteğini alır ve onların ilhamıyla doğruyu bulur.

6-      Sınav sabahı salatı nariye 70 defa okunup peygamberimiz hürmetine diye dua edilirse sınav başarılı olur.

7-      7 ayetel kürsü okunur. Her birinden sonra bir yöne üflenir. Birincide ön, 2.de sağ, 3.de üst, 4.de sol, 5.de sol taraftan dönerek arka, 6.da  alt ve yedincide avuç içine üflenip içine çekilir. Böyle yapılırsa kopyada yakalnılmaz.

8-      Kuru üzüm, incir, hurma, kuş üzümü sürekli yenirlerse zihni, beyni ve zekayı güçlendirir.

9-      “rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî” ayeti kerimesini 11 defa okuyup sözlü imtihana kalkan kimse sorulara çok kolay cevap verir.

10-  Ayrıca öğrencilerin başarılı olmaları için yazılıp asılacak, okunaca daha bir çok formül mevcuttur.

 

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir