Nazar Değmesi Nasıl Olur?

Bu günkü bilim nazar değmesinin nasıl olduğunu  henüz tam olarak açıklayabilmiş değildir. Fakat bu konuda oldukça mesafe kat edilmiş olup oldukça tatminkar açıklamalar yapılmıştır. Ben birebir açıklamaları yazmayacağım. Fakat bilimsel ve dini açıklamaları bir araya getirerek kısaca göz değmesi hadisesini açıklamaya çalışacağım.

Yakın tarihe insan beyninin vücudu damarlardan ilettiği emirlerle sevk ve idare ettiği düşüncesi hakimdi. Fakat durumun böyle olmadığı anlaşıldı. Beynin vücudu yaydığı elektromanyetik dalgalarla telsiz sistemi ile yönettiği   gerçeği ortaya çıktı. Beyin 7.8 mhz dalgalar yayan bir merkezdir. Ve o dalgalarla vücuda hükmeder. Yani insan vücudunda (hele hele yoğunlaşıldığı zaman) küçümsenemeyecek bir elektromanyetik güç vardır.

Ayrıca bioenerji uzmanları insan içinde keşfedilmemiş manyetik bir güç ve etki olduğunu ifade ediyorlar. Bu etkinin dışa vurduğu yerlerin en önemlilerinden birininde göz olduğunu söylüyorlar. Yapılan deneylerde gözlerin çok etkili mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar yaydığı ve bu ışınların bir kumandanın tesiri gibi insanlar ve diğer canlılar üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. İşte nazar bu iki güç (vücuttaki elektromanyetik ve gözlerdeki enerjik güç)ün bir araya gelmesiyle yada tek başına gözlerdeki enerjinin gücü ile meydana gelir.

Bu iki gücü kullanmak için özel çaba sarf ederek belli güçlerini kontrol edebilen insanlar vardır. Fakat nazar hususunda özel çabaya gerek yoktur. Şöyleki;

Kişi öfkelendiği zaman negatif enerji hemen bakışlarında belirir. Karşıdakine yansır ve karşıdaki insanın enerjisi ondan daha güçlü değilse o bakışlardan etkilenerek korkar, ürperir hatta titremeye başlar. Aynı şekilde insan sevinçli olduğu zaman enerji kendiliğinden pozitif olarak toplanır ve karşıdakine yansımasıda pozitif olur.

Yada insan, nazar değmesinin baş sebebi olan haset (kıskançlık)la baktığı zaman gözlerin yansıttığı o negatif enerji karşıdakini etkiler.

Hasedin temelinde başkasında olanı çekememek ve buna bağlı olarak ta istemezlik vardır. Hasedçi insan karşıdakine baktığı zaman şu duygularla bakar.

1-                       kıskançlık

2-                       çekememezlik

3-                       istemezlik

4-                       öfke

5-                       nefret

6-                       kin

Bu duygular kalpte oluşan duygulardır. Atalarımız gözler kalbin aynasıdır demişler. İşte gözün kalpteki bu duygularını karşıdakine yansıtmasıdır nazar.

Hasetçi, bazen bu duygulardan bazısı ile bazende tamamı ile bakar. bu duyguların hepsi değişik enerjileri gözde toplar. Ve bir anlık bakışla bu enerji karşıdaki nesneyi etkiler. Duyguların çokluğu ve yoğunluğuna göre meydana gelen enerji hastalık, işlerin ters dönmesi ve hatta ölüme bile yol açabilir.

Hasedin sebeplerinide şöyle özetleyebiliriz.

1-      Başkasında olanı kıskanmak.

2-      Elinde olanı çok sevmek.

3-      Kendinin olanı kaybetme korkusu.

4-      Mal mülk sevgisi

5-      Makam nevki hırsı.

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir