Nazar Boncuğu Meselesi

Bu gün üzerinde tartışılan konulardan biride nazar boncuğu meselesidir. Nazar boncuğu nedir? Nazardan korurmu? Niye takılır? Gibi soruların cevabını bulmaya çalışalım.

Nazar değmesi olayı nerdeyse insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Çağlar boyunca insanlar nazar derdine çare aramışlar ve değişik metodlar bulmuşlardır. Bunlardan biride nazar boncuğudur. Tarihçesi hakkında değişik rivayetler olmakla birlikte ilk defa Türklerin yada Fenikelilerin kullandığı ihtimali yaygındır.

Eski çağlarda insanlar nazarın anlık bir olay olup ilk bakışta değdiğini tespit etmişler. Ve hemen o ilk bakışı başka tarafa yönlendirmenin çaresini araştırmışlardır. Bu araştırmalar sırasında insan yada nazara gelmesi mümkün olacak kadar güzel ve değerli şeyler üzerine dikkat çekici şeyler asmak sureti ile ilk bakışı onlara yönlendirme ve böylece nazardan korunma yolunu bulmuşlardır. At nalı asmak, kemik takmak, siyah boya sürerek dikkatleri dağıtmak vs şeklinde değişik metotlar uygulamışlar.

Bunlardan biride nazar boncuğudur. Nazar bir göz hadisesi olduğundan göz şeklinde nesneler üreterek, mavi gözün nazarı çok değer gerçeğinden yola çıkarakta mavi rengi tercih ederek ortaya nazar boncuğunu çıkarmışlardır.

Dikkat edilirse nazar boncuğunun temelinde yatan şey karşı tarafın dikkatini dağıtmak ve böylece nazar değmesinin önüne geçmekdir. Oldukça masum olan bu davranış İslam dininde yasaklanmıştır. Peygamberimiz nazarlık takmanın şirk olduğunu belirten ve ima eden açıklamalar yapmıştır. Peki bu kadar normal görünen bir şey neden bu kadar büyük günah sayılmıştır.

Bunun sebebi şudur. Nazarlık bulunduktan sonra gelen insanlar nazarlığın icat edilme sebebini unutmuşlar ve nazarlığın koruyucu bir güç olduğuna inanıp o niyetle takmaya başlamışlar. Bu tabi ki şirktir. Büyük günahtır. Zira koruyan allahtır. Nazarlık sadece bakışın yönünü değiştirmek için bir araçtır.

Peki neden bunun böyle olduğu açıklanmak yerine neden hepten şirk ilan edilmiş?

Aslında bu sorunun cevabı günümüzde yaşananlarda gizli. Bu kadar büyük günah olduğu anlatıldığı halde insanlar hala bunu kullanmaya devam ediyorlar. Ya birde böyle bir kapı açılsaydı!

Ayrıca geçmiş insanlarda olduğu gibi zamanla insanlar bu açıklamayı unutur ve aynı şekilde nazarlığı koruyucu güç olarak kullanmaya başlarlardı.

Yinede bazı rivayetlerde nazarlığı bu amaçla kullanmanın caiz olduğunu belirten hadisi şerifler vardır. Mesela, Bir kadın, ürününe nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah, (Tarlaya hayvan kafası as) buyurur. Bakan kimse, önce bunu görüp tarladaki ürünü sonra görür.) buyuruyor. (R. Muhtar)

Netice olarak peygamberimiz “ ameller niyete göre değerlendirilir” buyuruyor. Yani nazarlığı koruyucu güç olarak kullananlar şirke düşer ama bakışın yönünü değiştirme aracı olarak kullananlar günahkar olmaz.

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir