Nazardan Nasıl Korunuruz?

Nazarı Değmesi Muhtemel Kişinin Yapması Gerekenler:

Bir kimsenin eğer insanlara nazarı elinde olmadan çok sık değiyor ve zarar veriyorsa kendisine çeki düzen verip insanlara zarar vermekten kaçınmalıdır. Bundan korunma ve kaçınma imkanı varken sakınmayan insanlar günahkar olurlar.

1-                       Bu insanların evvela yapmaları gereken  içlerindeki kıskançlık duygusundan arınmaya çalışmalarıdır. Herkesin içindeki kötülükten arınması islamın gereği ve ana gayesidir.

2-                       Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi görünce (Mâşâallah) demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Hadisi serifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez.) buyurdu. (Beyhekî)

Yine nazarı değen kimse beğendiği her hangi birini yada bir şeyi görünce gördüğü şeye uygun dua etmelidir. Mesela güzel bir çocuk görünce Allah bağışlasın, birinin bir mala sahip olduğunu görünce “Allah güle güle kullanmak nasip etsin” vb ifadeler kullanmalıdır.

3-                       Bu şekilde olan insanlar allah’a “yâ rabbi benim narımın şerrinden insanları ve onların sahip oldukları şeyleri koru” diye dua etmelidir.

Kendisi Yada Kendine Ait Bir Şeyi Nazara Uğraması Muhtemel Olan Kimsenin Yapması Gerekenler:

1-                       Daha öncede belirttiğim gibi nazarın en büyük sebebi karşıdakinin kıskanç olmasıdır. Bir şeyi kıskanmak için o şeyin kusursuz yada kusursuza yakın olması gerekir. Eğer bir şeyde kusur varsa kıskançlık duyguları kabaran kimse hemen ondaki kusurlara bakar ve o kusurları dile getirir. Böylece ilk bakış hemen kusura olduğu için nazara gelme riski azalır. Onun için nazara uğrama riski olan şeyde göze görünür bir kusur meydana getirmek iyi olur. Mesela çocuğun yüzüne kara sürmek, veya çocuğa kirli yahut eski elbise giydirmek, yahut eğer nazara uğraması muhtemel olan şey bir nesne ise onu görünür bir yerinden hafifçe zedelemek gibi. Ama bu kesinlikle nazar değmez demek değildir.bu sadece ilk bakışı o yöne kaydırmak için bir tedbirdir.

2-                       Yine ilk bakışları yönlendirmek maksadı (korusun diye değil) ile üzerine dikkat çeken bir şey asmak. Bu nazar boncuğu olduğu  gibi çok güzel yada çok çirkin bir şeyde olabilir. Önemli olan dikkatleri üzerine çekmesidir.

3-                       Cenab-ı Hakk’ın ihsan ettiği sağlığı, Güzelliği, Nâli olduğu nimetler ve sair sebeplerle gözdeğmesine hazır olan kimse, daima tedbirli olmalı ve kendisini teşhir etmemelidi r.
Özellikle kadınlar kendi güzelliklerini ve bilhassa kız çocuklarının güzelliklerini aşırı derecede teşhir etmemelidi rler. Çünkü bunun sonucunda birçok üzücü olaylara şahit olunmaktad ır.
Bu konuda şâir diyor ki:
Kemâl sahibi sevilir,
Olgunluk başta bir taçdır.
Fakat yeri gelince onu
Nazardan koruyan ayba muhtaçtır.
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz Esma binti Umeys (r.a.)’a hitaben şöyle buyurmuştur:
“Bana ne oluyor ki, kardeşoğullarının cisimlerin i zayıf görüyorum! Yardıma muhtaç duruma gelmişler.” (Müslim, Câbir b. Abdullah (r.a.)’dan rivayet etmiştir.)
Bunlar Hz. Cafer b. Ebu Tâlib’in çocukları idiler.
Esma dedi ki: “Onların bir hastalıkları yok. Fakat onlara nazar değdi.”
Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:
“(O halde) sen onlara rukye yap. (okuyup üfle.)” (Ahmed b. Hanbel. Müsned, 3/333.)

4-                       Nazarı değen insanların şerrinden Allah’a sığınmak. En etkili yol ve yöntem budur. Allah’a her sabah ve her akşam sığınma ve korunma duaları ile iltica etmek gerekir. Bunun için illa Arapça dua bilmek gerekmez. Allah her dilde edilen duaları anlayabilir. Ve her dilde edilen duaları ve iltica taleplerini kabul eder. Muhakkak ki; kuranda yer alan sığınma ayetlerini okumak veya peygamberimizin okuduğu ve tavsiye ettiği duaların okunması daha etkilidir.  Şimdi bu sure ve dualardan bir demet sunalım.

a-Yüce Allah (c. c.), hasedcinin şerrinden kendisine sığınmamızı emretmektedir. Nasıl sığınacağımızıda felak suresinde beyan buyurmuştur. O zaman nazar değmesinden korunmak için felak suresini çok okumamız gerekmektedir. Fakat peygamberimiz felak suresini tek başına okumak yerine fatiha, ihlas ve nas sureleri ile birleştirerek okumuştur. Bunun sebebi de böyle okununca hem cin, hem sihir, hem büyü, hem nazar ve hemde bütün şerli olan şeylerden allah’a sığınmış ve böylece onun koruması altına girmiş oluruz. Bu okumayı peygamberimiz şöyle yaparlarmış.

Hz. Aişe validemizin anlattığına göre peygamberimiz her gece yatağa geldiği zaman oturur, elleri kaldırıp avuçlarını birleştirir, 1 fatiha, 3 ihlası şerif, 1 felak ve bir nas suresi okur, sonra avuçlarının içine “hu” diye üfler eliyle başından başlayarak aşağı doğru  vücudunun ön tarafını meshedermiş. İkinci defa üfler ve yine başından başlayarak vücudunun arka tarafını elinin yetişdiği yere kadar meshedermiş. Üçüncüde ise kollarını mesheder ve öyle yatarmış.

b-                       اَعُوذُ بِكَلِماِت اللِه التامة من كل شيطان و هامة ومن كل عين لامة و من شر ما خلق

(E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin.)

Bu ta’vîz her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya korumayı istediğin kişi yada şey  üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur.

Fakat başkası için okurken e’uzü yerine ü-ıyzü hâzâ denir.

c-      Ayetel kürsü de nazar hususunda hem korunmak hemde tedavi için etkilidir.

Share Button

Nazardan Nasıl Korunuruz?” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir