Bakımdan Sonraki Adımlar

Bakım yapılıp neticeye varıldıkdan sonra yapılacak şeyler şunlardır.

1-      Kişiye  moral verecek, onu psikolojik olarak takviye edilecek telkınlerde bulunulur. Mesela cin tasallutuna uğramış birine “hiçbir cin insandan daha güçlü değildir. Ancak insan bedenen ve ruhen zayıf düşerse o zaman cinler insanları yener. O yüzden sen sağlam durursan bana bile gerek kalmadan sen onların üstesinden gelirsin” türünde konuşmalar yapılır.

2-      Kişi eğer hasta ise o esnada en az bir kere okunur. Mümkün olursa bu okumaya hoca uygun gördüğü süre (gün) ve miktarda devam eder. İcazetli bir hocanın bakım yapması, okuması ve yazması büyük neticeler verir. Bu sebeple bütün okumaları hocanın kendisi yapmalıdır. Fakat zaman, mekan ve şartlar uygun olmazsa uygun kişilere kendini okutturmasını tavsiye edilebilir. Bunun içinde  hafızlar, kuran talebeleri yada yaşlı alim zatları tavsiye etmek gerekir. Kadınlar, kuranı düzgün okuyamayan kişiler, sigara içenler, yaşantısına dikkat etmeyenlere okutmaması tembih edilir. Zira böyle kimselerin okuması faydadan çok zarar getirir.

3-      Kişi hasta ise ibadete teşvik edilir. Evvela farz olanları yapması ve yapmaya devam etmesi tembih edilir. Bu devamı sağlamak için namazlardan sonra hastayı zorlamayacak sayıda bazı okumalar (istiğfar, salavatı şerifeler, bazı uygun vird ve zikirler) verilir ve bunları yapması sıkı sıkı tembih edilir. Ayrıca kuşluk namazı, gece namazı kuran okumak gibi bazı nafileler de yine zor olmayacak şekilde tavsiye edilir. Böylece hem hastanın ibadet yapması temin edilmiş ve sevap kazanılmış, hemde manen ve ruhen kuvvetlenmesi sağlanır.

4-      Bir diğer hususta kişiye sürekli abdestli olması tavsiye edilir. Abdest müminin en önemli silahlarındandır. Her türlü hastalığın izalesinde faydalıdır.

5-      Hastanın sürekli hocanın yanında olması mümkün değilse uygun okumalar hastaya tarif edilip bunu ehil (mümkünse tasavvuf ehli) birine okutması tavsiye edilir.

6-      İcazetli olan hoca uzaktaki hastayla irtibat kurar. Onun abdestli olmasını ve nezih bir odada, mümkünse seccadede oturmasını tembih eder.  Kendisi gözlerini kapatıp hastanın yanında olduğunu tasavvur eder. Yani bir nevi astral seyahat yapar ve hastayı okur. Böyle yapması başkasına okutturmasından daha etkilir.

7-      Suya şifa ayetlerini, yasini şerifi yada daha başka sure ve ayetleri kitaplarda yazdığı şekliyle  okuyup nefes etmek de şifalıdır. Bunu hocanın kendisinin yapması evladır. Ancak yoğunluktan (zaman ve mekan sıkıntısından) dolayı kendi yapma imkanı yoksa ehli kuran olan kişilere yaptırmalarını tavsiye eder.

8-      Koruma ve tedavi maksatlı uygun ayet, sure, dua yada vefk yazılmalıdır. Hoca bunu başkasına havale edemez. Ancak kendisi yapabilir.

Bu sayılanlar her türlü hastalık, nazar, sihir – büyü, tasallut vb hususlarda uygulanacak adımlardır. Ayrıca iş, eş durumu gibi konularda hoca uygun gördüğü usul ve üslubu takip eder.

 

Share Button

Bakımdan Sonraki Adımlar” üzerine 6 yorum

  1. Vefk ilminin başlangıç noktası olarak herhangi bir tarih vermek mümkün değildir. Ama çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir.
   Orta Asya’dan Amerika’ya kadar bir çok yerde farklı şekilleri görülmüştür.
   Antik yunanlarda,mayalarda, Hititlerde, Araplarda, frigyalılarda, Moğollarda, kızılderilerde ve daha bir çok topluluklarda vefk kullanılmıştır.
   Vefkin atası tılsımdır denilebilir. Eski çağlarda insanlar kendilerini kötülükten koruduklarına inandıkları yazı yada resimleri, ağaç parçalarını, hayvan figürlerini üzerlerinde taşırlardı. Her şey gibi buda zamanla değişikliklere uğradı. İlk başta bir resim yada yazı veyahut figür takarken zamanla birkaç tane takmaya başladılar.
   Mesela eski Türklerde ilk başlarda akrep figürü takan kimseye haşerat zarar vermez düşüncesiyle boyunlarına akrep asıyorlardı. Zaman geçtikçe daha başka maksatlar için daha değişik figürler, resimler ve yazılar asmaya başladılar. Öyleki artık bu takılardan rahat hareket edemez olmuşlardı.

   Vefk ilmi havas ilminin en önemli kollarından birini oluşturur. Çünkü vefk bir enerji ve hadim yönlendirme sistemidir. Havas ilmide enerjileri ve hadimleri kullanma ilmi değimlidir zaten?
   konu çok geniş olduğu için tamamını buraya yazmak maslahata uygun değildir. Ancak son olarak şu söylenebilir . islami usullerle yapılan vefkler caiz olup, gayri islami yazılan yazılar, tılsımlar caiz olmayıp haramdır

 1. İslami usullerle yapılan vefkler ve gayri islami yazilan yazilar tılsimlar arasinda ne gibi bi fark vardır bunlarvnasıl ayırt edilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir