Borçlu Yada Sıkıntıda Olanlar

Fakirlik, borç ve dünyevi sıkıntılar Allah’ın biz kullarına bahşettiği nimetlerdendir. Her ne kadar biz bunun tersini görüyor olsakda, Allahın verdiğinde bir hikmet olduğu gibi, vermediklerinde yada aldıklarındada hikmetler vardır.

Sıkıntıya, borca yada belaya mübtela olan kişiler, bunun Allahtan olduğuna inanıp sabrederlerse ecri çok büyüktür. Peygamber efendimiz “ ibadet edenlerin ibadetlerinin karşılığının tartılarak verileceğini, bela ve musıybete uğrayıp sabredenlerinse hesapsız olarak mükafatlandırılacaklarını” haber veriyor.

Ayrıca her sıkıntı, keder, borç ve elemler insanın günahlarına kefaret olurlar.

Şimdi, bunlar nimet değilde nedir? Yeterki biz, sabretmeyip isyan ederek bu nimetleri külfete çevirmeyelim.

Kul, fakirde olsa zenginde olsa Allaha şükretmekten geri kalmamalıdır. Kuranı kerimde mevlamız “eğer şükrederseniz artırırım, nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir” buyuruyor.

Aşağıda, bir sıkıntı, borç yada fakirliğe düşenler için değişik kitaplarda tavsiye edilen dua ve iltica usullerini bulacaksınz. Ben acizin bu konuda sizlere en büyük tavsiyesi ŞÜKRETMENİZdir. Elinizdekiler az bile olsa ona şükretmelisinizki, Allah elinizde olmayanları size versin.

Bunun için, her sabah kuşluk vaktinde (güneş doğduktan 45 dk. Sonradan itibaren öğle namazına 20 dk. Kalana kadar) en az 4 rekat şükür namazı kılmak. Buna duha, kuşluk yada işrak namazıda deniz. (Bu namazı ayrıca ele alıp inceledik. Ve sizlere sitemizde sunacağız.) Namazın  sonundada 11 istiğfar, 11 salatı nariye, 1 fatiha ve 11 ihlası şerif okumanız çok faydalıdır.

Şimdi kitaplarda yazan diğer tavsiyeler.

 

1 – Güneş doğarken, güneşe karşı oturup 300 defa besmele ve o miktarda salat ve selam okuyan kimseye Allah, ümit etmediği yerden para gönderir. Bir sene buna devam eden kimse senenin sonunda zengin olur.

 

2 – 5 vakit namazdan sonra “Ya Rahim” ismi celilini 289 defa tekrar eden kimseye Allah iyi ahlak ve büyük bir gelir ve sağlık verir.

 

3 – “El Vahhabu” ismini okumaya devan eden kimsenin rızkı bol ve geliri çok olur. Maddi zorluklardan kurtulur. Beş vakit namazdan sonra 14 defa okumak çok tesirlidir.

 

4 – “Er Razzaku” zikrine devam eden ve hergün sabah vakti sabah vakti 308 defa “Ya Rezzak” dedikten sonra evinden veya ikametkağından çıkan kimsenin rızkı hiç ümit etmediği yerden gelir. Zorluktan kurtulur.

 

5 – Zor durumda olan bir kimse ve geliri az olan bir kimse “Ya Latif” ismini 16641 defa okur ve Allah’tan rızık isteyerek dua ederse Allah o kişinin duasını kabul eder ve servet sahibi yapar.

 

6- Her sabah 487 defa “Yâ Fettâh” ismi şerifinin zikrine devam eden kimseye hayır kapıları açılır.

 

7- Sıkıntılı yada borçlu kimse her sabah 1000 defa ” Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm ” e devam ederse sıkıntılarından kurtulur. [Şir’a]

 

8- İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır. [İbni Mace]

İstigfâra devam edeni, Hak teâlâ, her türlü sıkıntı ve üzüntüden uzaklaştırır, geçim darlığından da kurtarır, ferâhlığa çıkarır, ummadığı yerden rızka kavuşturur.)[Nesâî]

 

9- Hergün sabah akşam yedi kere, “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azîm” okuyan, dünya ve âhıret sıkıntısından kurtulur. [İbni Sünnî]

 

10- Abdullah bin Ömer Radıyallahu Anh naklediyor: Bir adam Rasûlullah Aleyhisselâm’a geldi ve: “Yâ Rasûlallah! Dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı” diye şikâyette bulundu. Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm: “Sen meleklerin duâsı ve yaratılmışların tesbihinden neredesin? Bütün yaratıklar onunla rızıklanıyorlar, niçin bu tesbihi okumuyorsun” buyurdu. Adamcağız: “Yâ Rasûlallah! O tesbih nedir?” deyince Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular:
“Fecrin doğuşundan sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere: “Sübhanallahi ve bihamdihî, sübhanallahil azîm estağfirullah.” de ki, dünya boyun eğerek, alçak bir şekilde sana gelsin. Ve böyle dersen, Allah söylediğin her kelimeye karşılık kıyamet gününe kadar, kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olur” dedi.

 

11- “Bir kimse evine geldiğinde Fatiha ve İhlâs Sûresini okursa, Cenâb–ı Hak o evden fakirliği giderir, onun yerine huzur ve bereket ihsan eder.”

 

12 – “Evine girerken İhlâs sûresini okuyan fakirlik görmez.”

 

13- Hz. Ali Radıyallahu Anh naklediyor: Kim günde yüz defa:
“Lâilâhe illâllâhü’l–melikü’l hakkulmübîn” derse, bu zikir onun için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur; bununla zenginliği celbetmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur.””Kim bu zikri her gün ikiyüz kere okursa, Allah Teâlâ’dan ne isterse ona verir.”
14- Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selem, bir gün mescide geldiğinde Ensar’dan Ebû Umâme’yi kederli şekilde gördü. Ona “Yâ Ebâ Ümâme! Namaz vakti değil, niçin mescitte oturuyorsun?” diye sordu. Ebû Ümâme “Yâ Resûlâllah! Bir takım sıkıntılar ve borçlar beni çâresiz bıraktı” dedi. Buna karşılık Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Selem “Söylediğin zaman, Allah’ın: üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir söz, bir duâ öğreteyim mi sana?” deyince, “Buyur öğret Yâ Resûlallah!”dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu duâyı öğretti. “Allahümme innî eûzü bike mine’l hemmi ve’l hazen ve eûzü bike mine’l aczi ve’l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebeti’d–deyni ve kahri’r–ricâl”
Hz. Ebû Ümâme diyor ki: Rasûlüllâh’ın öğrettiği bu duâyı sabah akşam okumaya devam ettim. Allah Celle Celaluhu, kısa sürede bütün gam ve kederimi giderdi ve borçlarımı ödetti.”

15- Bedelini ödemek şartıyla hür olmak için sahibiyle anlaşma yapmış olan bir köle (mükatep-yazışmalı köle de denir) hz. Ali’ye gelir ve “Sahibimle anlaştığım parayı ödemekten âciz kaldım, bana yardın ediniz” der. Hz. Ali ona: “Rasûlullah Aleyhisselâtu Vesselâm’ın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Onu okuduğun takdirde üzerinde Sebir dağı kadar borcun olsa da Allah Teâlâ onu sana ödettirir” der ve şu duayı öğretir.
“Allah’ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme.”
16- İbn–i Abbas Radıyallâhu Anh Efendimiz Aleyhisselâm’dan naklediyor:”Her kim, Cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan yüz defa “Sübhânallahi vebihamdihî sübhânallâhilazîm vebihamdihî estağfirullah,” derse Allah Teâlâ onun yüzbin günahını, ana babasının da yirmi dörtbin günahını bağışlar.”

 

17- Vedduha suresini hergün sabah namazından sonra 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur.Herşeyde muvaffakıyet yolu açılır

 

18- Kureyş suresini sofraya oturulduğunda  yemek üzerine “Bismillahirrahmanirrahim” ile beraber okunursa ve ondan yenirse Allah(c.c) o yemeği bereketli ve mübarek kılar.

 

19- Şems suresini çok okuyanın nasibi bol olur ve her gittiği yerde iltifat görür, başarılı olur.

 

20- Her gece Vakıa suresi okuyan fakirlik görmez.

 

Share Button

Borçlu Yada Sıkıntıda Olanlar” üzerine 2 yorum

  1. ve aleykümselam
   düşman derken , haklı bir sebepten dolayı düşmanınız varsa bunun savunulması veya düşmanın bertaraf edilmesi için ehlince usulünü uygun yapılacaklar vardır.
   ancak sizin yapabileceğiniz uygulama şöyle olur

   *enam suresi 103.ayeti okuduktan sonra sabah ve akşam 129 kere ‘Ya Latif” ismini zikr etmek gerekir ve buna 41 gün devam edilmesi gerekir.
   *hasan ŞAzeli Hz.lerinin Hizbunnasır virdi vardır.onu okumanızı tavsiye ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir