Cinlerle İletişim İçin bir Metod

 

Cinlerin farklı bir alem ve boyuta ait varlıklar olduklarını diğer makalelerimizden birinde anlatmıştık. Onların bizim boyutumuza geçebildiklerine temas etmiş ve onlarla iletişime geçme konusunu kısaca işlemeye gayret etmiştik. Cinler bizim alemimize geçip bizle temas ve iletişim halinde olabildiği gibi bazı özel yetenekli şahıslarda onların boyutuna geçip onlarla irtibat kurabilirler.

Şimdi burada çok daha ince ve enterasan bir formül vereceğiz. Şöyleki;

Kişi herhangi bir yerde oturur. Kendisine süfliyatın zarar vermemesi ve ulvi cinleri celp etmek için abdestli olmasında fayda vardır. Gözlerini kapatır. Bir süre astral seyahat yaptığını tasavvur eder. Yani ruhen bir yolculuğa çıktığını ve karanlık bir yolda devam ettiğini (uçtuğunu) düşünmeye başlar. Bu düşünce ilk seanslarda biraz uzun olsada zamanla kısalır. Bu esnada Allah, bismillah, la ilahe illalah gibi kısa zikirleri hızlı hızlı yapmaya başlar. Bir süre sonra karanlık yolun aydınlandığını, ve karşısına bir kapı çıktığını tasavvur eder. bu esnada zikiri hiç bırakmaz. Düşünce ve zikir aynı anda devam eder. kapıyı açar ve oradan içeri girer. Bu kapı iki alem arasındaki geçiş kapısıdır. Ondan sonra karşısına çıkan cinlerden biri ile iletşime geçer. Bunda gerçek ve tam netice almak için şu şartlar lazımdır.

1-      Olacağına tam inanmak. Eğer bu inancı sağlayamazsa iç dengeler tam oluşmayacağı için astral seyahat gerçekleşmeyecektir.

2-      Zikirle kendinden tamamen geçmek. Bunun için ilerlediğin yola odaklanıp zikire devam etmek ve zikri sürekli hızlandırmak lazımdır. Kendinden geçmeden başlanan astral seyahatler de neticeye ulaşmadan sona erer ve zararlıdır.

3-      Kapıdan geçtikten sonra cinlerin yaklaşması yada temasından korkmamak.

4-      İletişime geçtikten sonra teşekkür ederek seyahati tersine sonlandırmak. Yani hmen orada kesmemek.

Not: Başlangıçta bu formülü, herhangi bir olumsuz gelişmede müdahele edilebilmesi için ehil bir hocanın yanında yapmakta fayda vardır.

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir