Riyazat Nedir?

Riyazat, aslında tasavvufi bir terim olan ve dervişlerin manen terakki etmek (yükselmek) için uyguladıkları nefsi arındırma metodudur. Bu bir oruçtur.  Hurma, arpa ekmeği, zeytin gibi mütevazi bitkisel gıdalarla sahur ve iftar edilir. Hayvansal gıdalardan uzak durulur. Çünkü dervişliğin özünde yaşatmak ve merhamet vardır.

Ayrıca hayvansal gıdalar hem insanın bedenine hemde manevi yönüne zarar verebilir. Hem damarlarını hemde kalp gözü ve firasetini kapatır. Bu sebeplerden dolayı hayvansal gıdalardan uzak durulması tavsiye edilmiştir.

Elbette riyazet sadece oruç tutmaktan ibaret bir uygulama bir uygulama değildir. Bu esnada bazı ibadetlere, zikirlere devam etmek gerekir. Böylece bir taraftan ruh arınırken diğer taraftan da yükselmeye başlar.

Riyazetten tam netice alabilmek için dervişler bu işi halvette yapmışlardır. Halvet yalnızlık demektir. İnsanlardan ayrılıp bir köşeye (inzivaya) çekilerek kendini insanlar arasındaki olumsuz şeylerden de uzak tuta. Böylece netice daha hızlı ve kesin olur. Halvet sadece riyazat için yapılmaz. Başka şeyler içinde insan kendini diğer insanlardan soyutlayarak belli bir süre ayrılabilir. Bu bahsi ahar dır.

Gelelim riyazatla cin görme arasındaki bağlantıya. Cin görme, hüddam edinme vb başlık altındaki birçok kitap ve konuda riyazatlardan bahsedilir. Aslında bir derviş ritüeli olan riyazatla cin görmenin ne gibi bir bağlantısı var sorusunun cevabını aslında biz diğer makalelerden birinde vermiştik. Manevi yönden arınarak terakki eden (temizlenip yükselen) kişiler her yükseldikleri mertebede ayrı bir hale ulaşır ve değişik sırlara erişirler. Bir mertebeye gelirler cinleri görür, biraz ilerleyince onları işitir ve az zaman sonra da onlarla konuşur hale gelir. Başka bir mertebede hayvanatın sesini anlar ve onlarla konuşur. Bir başkasında meleklerin arkadaşı olur. Bu mertebelerden birine erişince rüyalar alalemi kendine açılır ve rüyaları doğru şekilde yorumlamaya başlar. Velhasıl nefsini temizledikçe ruhu parlar ve gözü,kulağı ve kalbi hakikat alemine açılır.

Bu sebeple cinciler riyazatı bu işlerde kullanmaya çalışmış ve bir cin görme metodu gibi,içerisine de bazı yalan yanlış şeyler katarak uygulamak ve uygulatmak istemişlerdir. Bir çok insanda bu metodlarla cinleri görebileceklerini zannederek halvet ve riyazatlara girmişler ama netice alamamış aksine zarar görmüşlerdir.   Çünkü riyazat nefsi temizleme metodudur. Bir adam cin görme niyetiyle yani bozuk bir niyetle girdiği riyazattan nasıl netice alsın. Böyle10 değil, 10 yılda halvette riyazat yapsan nafile. Evvela niyeti tashih (düzeltmek) lazımdır.

Vesselam…

 

Share Button

Riyazat Nedir?” üzerine bir yorum

  1. Aslı itibariyle dürtü ve duygulardaki dengeyi akıl/ruh/idrak ile sağlayarak orta yolu bulmak ve bu doğrultuda yaşamaktır, Riyazat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir