Cinlerle İnsanların Münasebetleri

Dünya içerisinde sayısız canlı barınmaktadır. Cinlerde bu canlılardan bir gruptur. Onlarda diğer canlılar gibi üreyip çoğalırlar. Ve onların yaşam süresi diğer canlılara göre çok daha fazladır. Muteber kaynaklarda 1500 ile 2500 yıl arası yaşadıkları anlatılmaktadır. Ayrıca tarihleri de insanlık tarihinden eskidir. Bu açıdan baktığımız zaman her ne kadar göremesek de dünyada yaşayan cin nüfusunun insan nüfusundan daha fazla olma ihtimali yüksektir. Dünya içinde yaşayan her canlı direk yada dolaylı olarak birbirleri ile münasebet  içindedirler. Buda  Cinlerle insanlarında  ilişki içinde olduğunu gösterir. Hata aşırı münasebetleri var diyebiliriz.  Zira ortak paydaları çok fazla, yolları da sık sık kesişmektedir. Aynı maksatla yaratılmışlardır. Allah’a ibadet. Onlarda insan gibi akıl-beden-nefis-ruh sahibidir.  Onlarında misyonları vardır.

Allah’a inanmayan cinlerin misyon ve çabaları insanları yoldan çıkarmaktır. Zira onlar şeytan dediğimiz, iblis de denilen ve ademe secde etmeyen az-azil gibi ateşten yaratılmıştır. Dolayısıyla şeytanın güttüğü iddia ki ateşin topraktan üstün olduğu  iddiasını onlarda gütmektedir. Bunu kanıtlamak için insana sürekli zarar verme endişesini taşırlar. İşin içinde kıskançlıkta vardır. Onlar her ne kadar bizde üstün olduklarını iddia etseler de Allah tin suresinde “biz insanı en mükemmel kıvamda yarattık” buyurmaktadır. Allah’a sanki bunun aksini isbat etme gayreti içindedirler. Yerken, içerken, otururken, kalkarken vel hasıl her halükarda insanla uğraşırlar.

İnanan cinlerin misyonu ise, aynen inanan insanlar gibi i’layı kelimetullah, yani Allah’ın dinini yüceltmek. Allah’a iyi bir kul olmak. Allah’a inanan insanlara yardımcı olmaktır. Bazıları gönüllü olarak ayet, sure, dua için hadim olurlar ve onları okumaya devam eden insanlara hizmet ederler. Bunların genel adına hüddam denir.insanlara zarar vermeye değil faydalı olmaya çalışırlar.

Yani insan ve cinler her halükarda birbirleri ile münasebet içindedirler.

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir