Gidilen Hocada Aranacak Şartlar

1-      İtikadının ve amelinin sağlam olması. İtikadı ve ameli bozuk olan kimse şeytanın oyuncağı olmuş demektir. Bu tür insanların okumasında manevi yada maddi bir etki olmadığı gibi zararıda çoktur.

2-      Bir takım evrad ve ezkara devam ediyor olması. Hatta mümkünse tasavvuf ehli olup bir mürşide bağlı olması. Zira bu tür insanlar mürşidinde katkısıyla manevi yönü (enerjisi ve nurani güçleri) fazla olan insanlardır. Belki hastalık teşhisinde etkili olmayabilirler, çünkü bu onların ilgi alanı değildir. Ama tavsiye edilen okumaları ve hatta yazmaları onların yapmalarında büyük tesir vardır.

3-      Mümkünse okuyan yada yazan kişinin hafızı kur’an hafızı olması. Bunlarda kuran nuruyla nurlanmış kimseler olduğu için manevi ve nurani güçleri fazladır. Bir çok cin hastasının hafızların gelişini hissedip biraz sonra kapıdan çok güçlü biri girecek dediği vakidir. Normal bir insan saatlerce okuduğu halde hiç tepki vermeyen insanlar (yada insan bedenindeki cinler) hafız bir kimse okumaya başladığı zaman ya hemen rahatlar yada feryadü figana başlarlar. Bu cinin direnci kırılana kadar devam eder.

4-      Okuyan kişinin sağlıklı dinç ve mümkünse erkek olması. Zira hastadan çıkan cinler yada negatif enerjiler (sihir – büyü – nazar vb) açığa çıkınca orda bulunanlara ve ilk önce okuyana sirayet edebilir. Ayrıca mümkün olduğunca etrafta kimse olmamalıdır.

5-      Fısk ve fücur ehli olmaması.

6-      Halk nezdinde makbul birisi olup hakkında ve hocalığında hüsnü şehadet edilen bir kimse olması.

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir