Havas İlminin Tarihçesi

Havas ilminin tarihçesi insanlardan daha eskidir. Tefsir kitaplarında ve bazı tarih kitaplarında İnsanlar yaratılmadan evvel bu dünyada 6 ayrı  topluluğun daha yaratılmış olup hepsinin  isyanları sebebiyle helak edildikleri anlatılır.  Bu toplulukların sonuncusu şeytanın (asıl adı azazil) mensup olduğu ve bugünkü cinlerin atası olan can kavimidir. Bu toplulukların tamamı havas ilmi ile ilgilenmişmidir yada bu ilimlerden haberdarmıdır bilinmez. Ama içlerinde mutlaka ilgilenenler olmuştur. Bu ilim Allah ve melekler katında hep olduğuna göre onlarda bu ilimlerden haberdardırlar. Hz. Adem dünyaya indikten Allah Vergisi olarak, kıyamete kadar gelecek bütün ilimlerden  kendisine verilmiştir. Hatta meleklerin bilemediği şeyleri dahi biliyordu. Nitekim Allah meleklere bazı şeylerin isimlerini sormuş onlar bilemişler. Hz adem’e sorduğunda hiç eğitim almadığı halde hepsinin cevabını vermiş (bkz. Bakara suresi 31-32-33. ayetler) yani özel ilimler dediğimiz havas ilmi ilk insandan beri varolagelmiştir. Daha sonra gelem mukaddes metinler, peygamberler, keşif erbabı Allah dostları, tasavvuf erbabı kimseler, Hızır a.s, ve bir takım kişilerin araştırma ve çalışmaları ile bu bilgiler her geçen gün artarak ve gelişerek devam etmştir. Fakat kendisi havas ehli olmadığı halde havas ilmi ile uğraşan  ve yaptıklarından doğal olarak netice elde edemeyen bir takım insanlar bu ilmin içine sihir, büyü, illüzyon, şeytani bir takım şeyler, hurafeler katmışlardır.  Hatta o hale gelmiştirki bu gün matbu olan kitaplarda hangi bilgi gerçek havas ilmi, hangi bilgi büyü, hangisi sihir, hangisi hurafe ayırt edilemez duruma gelmiştir. Bu gün piyasanın en meşhur iki kitabı olan kenzül havas ve gizli ilimler hazinesi büyü- sihir ve hurafelerle doludur. Bu sitede biz gerçek havas ilmini ayırt edip ortaya çıkarıp insanlara anlatacağız. Bu güne kadar ulaşan tarihsel havas bilgilerini süzüp aktaracağız.

Peki havas ilmi nedir?

Yukarıda belirttiğim havas ilmi kuranı kerimdeki esrarı ilahi, dualardaki tesir ve tabiatta varolan enerjiyi kullanma ilmidir. Bu üçü bir araya gelirse işte o zaman gerçek tesir ortaya çıkar.  Buda büyük ölçüde ebced, vefk ilmi, dua vakitleri (kesinlikle büyücülerin saatleri değil) gibi bilgileri bilmekle mümkün olur.

Yani hangi ayet, esma yada duanın hangi vakitte kaç defa okunacağını yada yazılacağını bilmek gereklidir.

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir